NGC 7331 LRGB 5 inch tak

NGC 7331
Takahashi 5" f/8 refractor
SBIG ST-7E
L: 4x20 minutes, R: 1X20 minutes, G: 1x20 minutes, B: 1x30 minutes (RGB binned 2x2)
L taken at ARGO, OR, RGB at Corvallis, OR
August 2001